Αρχιτέκτονες , designers και δημιουργικά γραφεία της πόλης δημιουργούν φωτιστικά και συμβάλουν στην δημιουργία μιας παιδικής χαράς