Louis Vuitton “Pont Neuf”

“Pont Neuf” blue epi leather Louis Vuitton handbag