Zeta Makripoulia

TV presenter Zeta Makripoulia donates her jacket