Το σωματείο CREAID παρέδωσε ιατρική μονάδα  στους Γιατρούς Κόσμου