Ο συγχρονισμός είναι το παν

Ο συγχρονισμός είναι το παν

X