Συνέντευξη με την Πρόεδρο της CREAID, Μαρίνα Βερνίκου